gabinet neuromed

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma NEUROMED Prywatny Gabinet Psychologiczny Justyna Grudzińska z siedzibą w miejscowości Zawada pod numerem budynku 24, 28-230 Połaniec, z numerem NIP 6572414208 (dalej „My”, „NEUROMED” albo „FIRMA”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: info@psycholog-polaniec.pl
adres pocztowy: NEUROMED Prywatny Gabinet Psychologiczny, Justyna Grudzińska, Zawada 24, 28-230 Połaniec

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez NEUROMED? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Jakie masz uprawnienia wobec FIRMY w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

W odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Copyright © 2015 - 2023 NEUROMED Prywatny Gabinet Psychologiczny

stat4u
realizacja: