gabinet neuromed

Neuropsychologia

 • Diagnoza neuropsychologiczna w schorzeniach ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego (Alzheimer, Parkinson, SM i in.)
 • konsultacje po udarach mózgu
 • diagnozowanie uszkodzeń mózgu
 • Badanie pamięci i percepcji wzrokowej
 • Określanie dysfunkcji ukierunkowania czynności poznawczych z zaburzeniami spostrzegania, myślenia, pamięci, świadomości
 • Badanie aktywności poznawczej w kierunku diagnozy zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych na tle organicznym

 

A ponadto:

 • Badania potencjału intelektualnego
 • Badanie temperamentu
 • Badanie cech osobowości
 • Badanie funkcji poznawczych
  (szybkość reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, koncentracja uwagi)

 

Badanie neuropsychologiczne
Mózg jest bardzo złożonym narządem, a jego uszkodzenia znajdują odzwierciedlenie w wykonywaniu przez człowieka określonych zadań. Dlatego oprócz badań wykonywanych lub zleconych przez neurologa (psychiatrę) stosuje się badania różnych funkcji ludzkiego mózgu, polegające na wykonywaniu przez pacjenta prostych i złożonych zadań lub/i (testów psychologicznych). Pozwalają one ocenić stopień uszkodzeń a także wyznaczyć obszary wymagające rehabilitacji. Dobra diagnoza neuropsychologiczna wspomaga wyznaczenie odpowiednich celów terapii, a także pomaga lekarzom w postawieniu trafnej i rzetelnej diagnozy. Efektem diagnozy neuropsychologicznej jest opinia neuropsychologiczna zawierająca szczegółowy opis zarówno mocnych stron pacjenta, jak i trudności, które mogą być wywołane przez chorobę. Wykonanie diagnozy funkcji poznawczych jest standardem w dobrej praktyce psychiatrycznej/neurologicznej, a diagnoza ta niekiedy jest bardziej czuła w wykrywaniu chorób mózgu niż badania neuroobrazowe.

Copyright © 2015 - 2023 NEUROMED Prywatny Gabinet Psychologiczny

stat4u
realizacja: